Home2017 BlogsFrequent vogels voeren Log in

Comments

Frequent vogels voeren — 2 Comments

  1. Stikjaloers ben ik …..
    Al die prachtige goudvinken op één voederplank.
    Hier zien we er soms ééntje , en dan hang ik de vlag uit …..hahaha

  2. We kunnen de vogels volgen vanuit het keukenraam. Na een forse sneeuwdag en een droge voederplank is het een super score. Vanmorgen meer dan 20 Dompapper, een plank vol Barmsijsjes en daarna Groenlingen. De koolmezen zijn in de minderheid en er zijn maar twee Kuifmeesjes en één Specht. Twee eekhoorns. Grappig om te ontdekken dat dezelfde soort vogel bij elkaar blijft. Ze dalen groepsgewijs neer. De Barmsijs is de brutaalste, maar wijkt wél uit voor de Eekhoorn en Specht. Of er vliegt een brutaalste Barmsijs op de hoek van de plank en pikt een zaadje mee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>